Научете как да изпращате sms съобщения от файл

Добре дошли в следващия епизод на SMSAPI „Направи си сам“. След като в предишната публикация ви показахме как да изградите клиентска база данни, този път ще ви обърнем внимание на това колко е лесно да изпращате SMS кампании директно от файл в порталa на SMSAPI.

Изгледайте краткото ни видео и научете как да изпращате текстови съобщения от файлове:


Импортиране на номера от файл

Процесът започва в SMS портала. Разделът „Номера от файл“ ви позволява да изпращате групови съобщения до базата данни с контакти от CSV, XLS, XLSX, ODS файлове. Необходимо е да знаете, че максималният брой записи в една кампания е 800 000.

Номера от файл

За да осигурите правилния импорт на данни, препоръчваме да изтеглите примерен CSV файл и да го използвате като шаблон.

Условието за правилно импортиране е файлът да се качи само с телефонни номера и префикси в една колона. За да създадете SMS кампанията, изберете име на подател, както и име на самата кампания . След това добавете файла и създайте съдържанието на съобщението, като може да добавите емотикони, съкратена връзка, файл или връзка за отписване.

След като тялото на съобщението е готово, кликнете върху „Напред“ и проверете дали сте изписали всичко правилно. Възможно е също да изпратите тестово съобщение и да го запазите като чернова, за да бъде по-удобно и бързо следващия път, когато изпращате подобно съобщение.


Съдържание и телефонни номера от файл

Разделът „Номера и съдържание от файл“ ви позволява да изпращате персонализирани съобщения с различни полета. Съдържанието на съобщението и номерата на получателите се изтеглят от файла. Максималният брой записи в една кампания е 400 000.

Номера и съдържание от файл

За да осигурите правилния импорт на данни, препоръчваме да изтеглите примерен CSV файл и да го използвате като шаблон. Тук може да намерите примерния CSV файл, ако искате да добавите параметри към SMS съобщението.

В импортирания файл първата колона винаги трябва да бъде номерата на получателите, последвани от съдържанието. В този случай файлът може да съдържа персонализирани съобщения – индивидуални за всеки номер или еднакви за всички номера, но с променливи. Може да бъде, например процент от предоставената отстъпка, име, фамилия или друга стойност. Всяка от променливите трябва да бъде въведена в третата и следващите колони на CSV файла. Броят на колоните с променливи трябва да съответства на броя на параметрите в текста на SMS съобщението.

Изпращането и подготовката на съобщенията се извършва по същия начин, както при номера от файл – състои се от избор на име на подател, въвеждане на групово име, прикачване на файла със съдържание и стартиране на кампанията (след проверка на настройките).