SMS Верификатор - двуфакторно SMS удостоверяване

Изберете SMS за безопасна и лесна оторизация

Защитата на информацията за Вашите потребители е много важна за всички компании, които се отнасят сериозно към цифровите данни. Един от методите, който значително ограничава възможността за хакване на акаунт, е многофакторен автентификатор (MFA). Услугата SMS Authenticator Ви помага да добавите SMS съобщения, като силен и безопасен метод за упълномощаване на потребителите в процеса на регистрация.

Как работи SMS верификацията?

Достъпът до акаунта е разрешен с код за защита, изпратен чрез SMS и трябва да бъде попълнен на подходящото място на Вашия уебсайт по време на избраната дейност. Подобна проверка е едно от най-простите средства за гарантиране, че човекът, който влиза в акаунта, наистина е този, за когото се представя. Потвърждаването на самоличността чрез телефона ограничава възможността за хакване на акаунта от човек, който дори да знае потребителското име и паролата - няма да може да влезе, без да има достъп до телефона на реалния потребител.

SMS Authenticator е прост инструмент, който може да Ви помогне бързо да добавите методи за сигурност, без да е необходимо да управлявате изпращането на SMS и съхранението на кодове за сигурност. Всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите заявка за проверка на номера, а ние ще направим останалото - изпращането на SMS съобщение с кода за защита на телефонния номер на избрания потребител. След като попълнят кода във Вашето приложение, неговата валидност ще се проверява автоматично.

Example of the Rich Media message

Двуфакторно SMS удостоверяване

Двуфакторната автентификация се извършва чрез използването на SMS кодове - например, системи за електронно банкиране, където се използват кратки SMS кодове за потвърждаване на важни банкови транзакции. Допълнително предимство на този механизъм е фактът, че потребителят трябва да въведе кода по комуникационен канал, различен от този, използван за комуникация с доставчика на услуги, като в този случай съобщение се изпраща през GSM мрежата.

Защо двуфакторното SMS удостоверяване е ефективно?

Комбинирането на две категории удостоверяване, което е това, което потребителят знае (парола) и това, което има (мобилно устройство, получаващо кодове), намалява риска от неправомерно използване на лични данни, когато данните за вход са придобити от неупълномощени лица.

Струва си да се спомене, че има и трета област, приложена в комплексни защитни елементи. Това е удостоверяване чрез биометрични данни, например начин на ходене, разпознаване на ириса или гласа. Многофакторното регистриране не позволява на недоброжелателя да влезе, дори ако открадне парола, тъй като процесът е невъзможен без въвеждане на код за еднократна употреба, доставен чрез SMS.

В Google, Twitter и Apple е стандартна процедура, която гарантира на собствениците на акаунтите, че при влизане за първи път от ново устройство се изисква SMS код, който се доставя на телефона на потребителя.

Защо удостоверяване чрез SMS?

Отговорът е лесен – рядко се разделяме с телефона си. Той обикновено е под ръка, а скоростта на доставка при SMS съобщенията е много висока – 97%. SMSAPI съобщения се доставят за по-малко от 10 секунди. Дори в случай на загуба или кражба на телефона, никой няма да притежава нашите данни за регистриране, така че няма да е възможно да бъдат използвани.

Потребителят е защитен и в обратната ситуация. Дори крадецът да получи достъп до пароли през интернет мрежата, той няма да може да премине през другата функционалност за сигурност и с получаване на SMS, ние ще забележим опити от трети страни да влязат в нашия акаунт.

Документация

Повече информация:

Характеристика:

SMS Верификатор - двуфакторно SMS удостоверяване

Изберете SMS за безопасна и лесна оторизация

Защитата на информацията за Вашите потребители е много важна за всички компании, които се отнасят сериозно към цифровите данни. Един от методите, който значително ограничава възможността за хакване на акаунт, е многофакторен автентификатор (MFA). Услугата SMS Authenticator Ви помага да добавите SMS съобщения, като силен и безопасен метод за упълномощаване на потребителите в процеса на регистрация.

Как работи SMS верификацията?

Достъпът до акаунта е разрешен с код за защита, изпратен чрез SMS и трябва да бъде попълнен на подходящото място на Вашия уебсайт по време на избраната дейност. Подобна проверка е едно от най-простите средства за гарантиране, че човекът, който влиза в акаунта, наистина е този, за когото се представя. Потвърждаването на самоличността чрез телефона ограничава възможността за хакване на акаунта от човек, който дори да знае потребителското име и паролата - няма да може да влезе, без да има достъп до телефона на реалния потребител.

SMS Authenticator е прост инструмент, който може да Ви помогне бързо да добавите методи за сигурност, без да е необходимо да управлявате изпращането на SMS и съхранението на кодове за сигурност. Всичко, което трябва да направите, е да ни изпратите заявка за проверка на номера, а ние ще направим останалото - изпращането на SMS съобщение с кода за защита на телефонния номер на избрания потребител. След като попълнят кода във Вашето приложение, неговата валидност ще се проверява автоматично.

Example of the Rich Media message

Двуфакторно SMS удостоверяване

Двуфакторната автентификация се извършва чрез използването на SMS кодове - например, системи за електронно банкиране, където се използват кратки SMS кодове за потвърждаване на важни банкови транзакции. Допълнително предимство на този механизъм е фактът, че потребителят трябва да въведе кода по комуникационен канал, различен от този, използван за комуникация с доставчика на услуги, като в този случай съобщение се изпраща през GSM мрежата.

Защо двуфакторното SMS удостоверяване е ефективно?

Комбинирането на две категории удостоверяване, което е това, което потребителят знае (парола) и това, което има (мобилно устройство, получаващо кодове), намалява риска от неправомерно използване на лични данни, когато данните за вход са придобити от неупълномощени лица.

Струва си да се спомене, че има и трета област, приложена в комплексни защитни елементи. Това е удостоверяване чрез биометрични данни, например начин на ходене, разпознаване на ириса или гласа. Многофакторното регистриране не позволява на недоброжелателя да влезе, дори ако открадне парола, тъй като процесът е невъзможен без въвеждане на код за еднократна употреба, доставен чрез SMS.

В Google, Twitter и Apple е стандартна процедура, която гарантира на собствениците на акаунтите, че при влизане за първи път от ново устройство се изисква SMS код, който се доставя на телефона на потребителя.

Защо удостоверяване чрез SMS?

Отговорът е лесен – рядко се разделяме с телефона си. Той обикновено е под ръка, а скоростта на доставка при SMS съобщенията е много висока – 97%. SMSAPI съобщения се доставят за по-малко от 10 секунди. Дори в случай на загуба или кражба на телефона, никой няма да притежава нашите данни за регистриране, така че няма да е възможно да бъдат използвани.

Потребителят е защитен и в обратната ситуация. Дори крадецът да получи достъп до пароли през интернет мрежата, той няма да може да премине през другата функционалност за сигурност и с получаване на SMS, ние ще забележим опити от трети страни да влязат в нашия акаунт.

Документация

Повече информация:

Регистрирайте се безплатно

Регистрирайте се за 30 секунди и получете безплатен SMS за начало!

Създайте акаунт