Анкети и гласувания

Събирането на мнения чрез SMS проучвания, както и разрешаването на гласуване чрез SMS е много бързо, удобно и може да Ви предостави подробна информация по много въпроси. Единственото нещо, което Ви трябва, за да използвате този инструмент е Виртуален мобилен номер, за да получавате цялата събрана информация на едно място.

Опознайте добре клиента си! Получавайте и имайте представа за техните отговори на портала за клиенти и получавайте незабавна обратна връзка и безценни мнения чрез SMS проучвания.

Как да изпозваме префикси?

Ако искате да използвате един номер за получаване за две или повече гласувания/анкети, трябва да използвате префикс, за да отбележите към кое гласуване/анкета ще бъде приложен отговорът. Префиксите трябва да се добавят в началото на всеки отговор и всички възможни отговори трябва да бъдат правилно дефинирани, напр .: за префикса "M1" и отговора "ДА" системата ще приема съобщения със следното съдържание: "M1.YES" или "M1 YES". Може да добавите неограничен брой отговори и всички недефинирани отговори ще бъдат маркирани като "други".

Как изглежда справката?

След като проведете гласуване в портала за клиенти на SMSAPI.com, може да изтеглите подробен отчет, съдържащ точния брой отговори и проценти (напр. Отговор ДА - 75%, отговор НЕ - 25%).

Функцията за анкетиране и гласуване Ви позволява да включите Вашия клиент в процеса на развитие на бранда. Вашият бизнес може да стане по-ориентиран към клиентите, в което техните мнения наистина имат значение. След като го настроите, лесно можете да забравите за тази част от управлението на бизнес и да се върнете към отчета след известно време, за да видите резултатите.

Stand with surveys and voting feature at SMSAPI

Характеристика:

Анкети и гласувания

Събирането на мнения чрез SMS проучвания, както и разрешаването на гласуване чрез SMS е много бързо, удобно и може да Ви предостави подробна информация по много въпроси. Единственото нещо, което Ви трябва, за да използвате този инструмент е Виртуален мобилен номер, за да получавате цялата събрана информация на едно място.

Опознайте добре клиента си! Получавайте и имайте представа за техните отговори на портала за клиенти и получавайте незабавна обратна връзка и безценни мнения чрез SMS проучвания.

Как да изпозваме префикси?

Ако искате да използвате един номер за получаване за две или повече гласувания/анкети, трябва да използвате префикс, за да отбележите към кое гласуване/анкета ще бъде приложен отговорът. Префиксите трябва да се добавят в началото на всеки отговор и всички възможни отговори трябва да бъдат правилно дефинирани, напр .: за префикса "M1" и отговора "ДА" системата ще приема съобщения със следното съдържание: "M1.YES" или "M1 YES". Може да добавите неограничен брой отговори и всички недефинирани отговори ще бъдат маркирани като "други".

Как изглежда справката?

След като проведете гласуване в портала за клиенти на SMSAPI.com, може да изтеглите подробен отчет, съдържащ точния брой отговори и проценти (напр. Отговор ДА - 75%, отговор НЕ - 25%).

Функцията за анкетиране и гласуване Ви позволява да включите Вашия клиент в процеса на развитие на бранда. Вашият бизнес може да стане по-ориентиран към клиентите, в което техните мнения наистина имат значение. След като го настроите, лесно можете да забравите за тази част от управлението на бизнес и да се върнете към отчета след известно време, за да видите резултатите.

Stand with surveys and voting feature at SMSAPI

Регистрирайте се безплатно

Регистрирайте се за 30 секунди и получете безплатен SMS за начало!

Създайте акаунт