SMS API

Разгледайте нашия SMS API, вижте примери за кодове и програмирайте SMS съобщения във всяка система или приложение.

Примери за SMS API кодове

PHP
C#
Bash
Python
JavaScript
Java
GO
Единично изпращане
Масово изпращане
<?php

declare(strict_types=1);

require_once 'vendor/autoload.php';

use Smsapi\Client\Feature\Sms\Bag\SendSmsBag;
use Smsapi\Client\Feature\Sms\Data\Sms;
use Smsapi\Client\Curl\SmsapiHttpClient;

/** @var Sms $sms */
$sms = (new SmsapiHttpClient())
    ->smsapiPlService('%SMSAPI_ACCESS_TOKEN%')
    ->smsFeature()
    ->sendSms(SendSmsBag::withMessage('48500000000', 'SMSAPI says hi!'));

var_dump($sms);
PHP logotype

SMS API библиотека за PHP

PHP библиотеката ще улесни изпращането на SMS съобщения, управлението на базата данни с контакти и работата с много други функционалности на SMSAPI.

За SMSAPI

Здравейте, това е екипът на SMSAPI I Както подсказва името на нашата компания, изпращането на SMS съобщения през API в България и по света е наш ежедневен бизнес. Разгледайте нашата документация, API библиотеките на различни езици за програмиране, регистрирайте се и опитайте да изпращате SMS съобщения безплатно, за да започнете.

Изпратете първия си SMS чрез API в три стъпки

  1. Създайте безплатен профил за 2 минути
  2. Конфигурирайте достъпа до API в клиентския портал
  3. Изпробвайте SMSAPI с безплатен SMS

Създай своя акаунт

Без задължения, безплатни точки и пълна поддръжка

Регистрирайте се