SMSAPI-наръчник-история-и-отчети

Добре дошли в следващата част от обучителната ни поредица за клиентския портал на SMSAPI. В тази част ще научите как да генерирате отчети от проведените SMS кампании и да преглеждате хронологията във вашия профил.

Вижте колко е лесно да преглеждате хронологията и да генерирате отчети в клиентския портал на SMSAPI:

Видеото е на английски език с опция за български субтитри.

Преглед на историята на акаунта

За да видите историята на активността на акаунта, отидете в менюто за SMS съобщения. Таблицата с единична кампания съдържа съобщения, изпратени през последните 24 часа или четири дни, ако съобщението няма отчет за доставка.

Историята може да се филтрира по името на подателя и номера на получателя. Можете да достъпите следната информация:

 • използвано име на подател;
 • номер на получателя;
 • дата и час;
 • статус (повече за статусите по-долу);
 • брой части на съобщението;
 • информация дали съобщението е изпратено чрез API или клиентския портал;
 • изразходвани точки от вашия баланс;
 • други подробности (задръжте курсора на мишката върху иконата „i“, за да покажете идентификатора на съобщението, данните за вход на подателя и съдържанието).

Статуси на съобщенията

Всички състояния на съобщенията са обяснени в секцията „Информация“ в долната част на страницата.

Всички възможни статуи на изпратени SMS съобщения

Историята на масовите SMS-и съдържа съобщения, изпратени от клиентския портал до повече от един получател. Таблицата съдържа същата информация като историята на една кампания, с изключение на това, че след изпращане може да изтеглите отчета за доставка на съобщенията в PDF файл под формата на резюме или CSV с подробна информация.

Поставяне на пауза текуща SMS кампания

Ако се изпраща групова кампания, тя може да бъде поставена на пауза чрез натискане на бутона „Пауза“. Паузираните съобщения могат да бъдат възобновени или спрени напълно. В този случай сумата ще бъде възстановена за всички неизпратени съобщения.

Генериране на отчет за SMS кампания

В раздела „Отчети“ е възможно да генерирате обобщения въз основа на всякакви настройки: метод на отчитане (от избран период или периодично генериран), период от време (последния месец, седмица, година или избран диапазон от – до) и тип отчет (групов, кратък или подробен).

Подробен отчет означава списък с отделни съобщения, изпратени за избран период, кратък отчет е списък с броя изпратени съобщения в отделни дни, а груповият отчет се отнася само за групови кампании. Тук трябва също да посочите дали отчетът трябва да включва групови и дали трябва да съдържа съдържанието на съобщението.

Допълнителните настройки включват следните опции: 

 • изпращане на отчета до един или повече имейл адреси; 
 • даване на име;
 • прикачване на параметъра IDX, който е незадължителен потребителски параметър; 
 • прикачване на данни от базата данни с числа; 
 • добавяне на информация от съкратена връзка cutme.bg.

След като конфигурирате настройките, кликнете върху „генериране“ и изтеглете отчета, или го намерете в списъка по-долу. Хубаво е да запомните, че ако генерирате отчет с много голямо количество данни, той ще отнеме малко време да бъде генериран от системата. Той ще бъде достъпен за изтегляне в списъка с генерирани отчети или ще бъде изпратен на имейл адреса, ако е зададена опцията „Изпращане на отчет на имейл“.