Кратък линк в SMS

Краткия линк в SMS съобщението увеличава шанса за конверсии и също е доказан начин да се измери ефективността на SMS кампанията. Между другото, простият URL адрес освобождава повече място за съдържанието на съобщението. Научете за инструмента за съкращаване на URL адреси cutme.bg, интегриран в SMSAPI.

Следващата стъпка е да се съкратят URL адресите в домейна на компанията. Това е професионално решение за бизнеси, които държат да поддържат добър имидж и добра комуникация с клиентите.

SMS със съкратен линк във вашия собствен домейн

Два начина за съкращаване на URL адреси

Инструментът cutme.bg за съкращаване на URL

Инструментът за съкращаване на URL адреси cutme.bg е интегриран със системата за групови SMS. Връзката може да води към уеб страница или друго съдържание като файл, графика, видео, запис, документ, формуляр или карта. Краят на краткия URL се генерира автоматично или може да бъде зададен от вас преди да изпратите SMS кампанията.

Cъкращаване на URL

Сравнение между инструмента за съкращаване на URL и краткия URL в домейна

Предимства

Линк към cutme.bg

Линк в собствения ви домейн

Предимства

Лесно за запомняне

Още символи, които да използвате в SMS съдържанието

По-добър анализ (UTM)

Лесно свързване с вашия бранд

Логични стъпки при маркетинга и имиджа

Имплементиране

Конфигуриране в клиентския панел на SMS API

Управляване на кратки URL

Статистика и отчитане на ефективността

Техническа поддръжка

Контрол на достъпа

Безплатен тест
Връзка с нас

Кампаниите с SMS връзки са източник на полезна информация

Данни, получени от линка за съкращаване на URL адреси

Измерването на ефективността на SMS кампанията се базира на сравнението между обема на изпратените съобщения и постигането на определената предварително цел. Това може да е броят на използваните промоционални купони, направените обаждания или дори кликванията върху връзка, включена в текстовото съобщение.

Резултатът конверсии е достатъчен, за да се прецени ефективността от кампанията, но не дава подробни данни относно поведението на потребителите. От друга страна, инструментът за съкращаване на URL адреси cutme.bg дава и допълнителна информация.

Детайлни данни от уеб анализа

Инструменти като Google Analytics могат да дадат по-задълбочена представа какъв път са извървели клиентите и кое съдържание е привлякло вниманието им. За да свържете трафика на уебсайта си с мобилната си кампания, използвайте UTM параметрите (модул за проследяване Urchin).

Адрес съдържащ UTM параметър обикновено става доста дълъг, така че помислете за съкращаване на връзката до достъпна форма. За да направите това, можете да използвате както инструмента за съкращаване на URL адреси cutme.bg, така и връзката към домейна.

Как измервате ефективността на SMS кампанията?

Връзката с UTM ви позволява да проследявате анонимни сесии на потребители, които са кликнали върху връзка в SMS съобщение. Това е най-точният и също така безплатен и сравнително прост метод за измерване на ефективността на SMS маркетинга.

Вижте видео урока за това как да използвате кратки URL адреси, за да проучите ефективността на SMS кампаниите. Самия UTM параметър може да генерирате с помощта на безплатния инструмент за създаване на URL адреси на кампании на Google - Google Campaign URL Builder.

Как да съкратим URL в SMS?

Инструментът за съкращаване на адреси cutme.bg е безплатен за всички клиенти на SMSAPI.

Контакт