Други функции

Периодични SMS

Тази функция Ви позволява да изпращате съобщения със същото съдържание до предварително дефинираните получатели в избран интервал от време. Това е идеалното решение за комуникация в рамките на една компания - може да Ви напомня за важни събития, случващи се в определени периоди от време.

Дълги съобщения

Не се притесняваите, ако Вашето съобщение надвиши 160 символа.

В днешно време мобилните телефони могат да се справят с изпращането на по-дълго SMS съдържание, създадено от различни части, и въпреки това да го получават като едно съобщение. Нашата платформа е готова да изпраща съобщения, съдържащи до 918 знака (SMS в 6 части). Може да го използвате за изпращане на по-подробна информация или известия или за вмъкване на кирилица и специални символи в UTF-8 кодиране (използването на този тип решение намалява броя на символите от 160 на 70 на съобщение).

Справки със статистики

Подготовката и изпълнението на SMS кампания може да е само половината от целия процес. Освен това трябва да знаете дали кампанията е била успешна или не. Проверете всички основни цени в една таблица.

За тази цел може лесно да генерирате справка след всяка една от Вашите кампании. Тя съдържа цялата необходима информация:

  • статистика за доставените съобщения
  • подробна информация за осъществената кампания.

Освен това, използването на нашия Кратък линк cutme.bg дава възможност за получаване на почасова статистика за "кликванията" и допълнителна информация за използваното устройство, операционната система и вида на брайузъра на получателите, използван за преглед на връзката. Научете повече за вмъкването на кратък линк тук.

Образци на съобщения

Подгответе и запазете повторяеми текстове, за да спестите ценното си време. Всичко, което трябва да направите е да дефинирате съдържанието в портала за клиенти и да го използвате по всяко време, когато имате нужда.

Характеристика:

Други функции

Периодични SMS

Тази функция Ви позволява да изпращате съобщения със същото съдържание до предварително дефинираните получатели в избран интервал от време. Това е идеалното решение за комуникация в рамките на една компания - може да Ви напомня за важни събития, случващи се в определени периоди от време.

Дълги съобщения

Не се притесняваите, ако Вашето съобщение надвиши 160 символа.

В днешно време мобилните телефони могат да се справят с изпращането на по-дълго SMS съдържание, създадено от различни части, и въпреки това да го получават като едно съобщение. Нашата платформа е готова да изпраща съобщения, съдържащи до 918 знака (SMS в 6 части). Може да го използвате за изпращане на по-подробна информация или известия или за вмъкване на кирилица и специални символи в UTF-8 кодиране (използването на този тип решение намалява броя на символите от 160 на 70 на съобщение).

Справки със статистики

Подготовката и изпълнението на SMS кампания може да е само половината от целия процес. Освен това трябва да знаете дали кампанията е била успешна или не. Проверете всички основни цени в една таблица.

За тази цел може лесно да генерирате справка след всяка една от Вашите кампании. Тя съдържа цялата необходима информация:

  • статистика за доставените съобщения
  • подробна информация за осъществената кампания.

Освен това, използването на нашия Кратък линк cutme.bg дава възможност за получаване на почасова статистика за "кликванията" и допълнителна информация за използваното устройство, операционната система и вида на брайузъра на получателите, използван за преглед на връзката. Научете повече за вмъкването на кратък линк тук.

Образци на съобщения

Подгответе и запазете повторяеми текстове, за да спестите ценното си време. Всичко, което трябва да направите е да дефинирате съдържанието в портала за клиенти и да го използвате по всяко време, когато имате нужда.

Регистрирайте се безплатно

Регистрирайте се за 30 секунди и получете безплатен SMS за начало!

Създайте акаунт