SMSAPI наръчник #10 - Управление на потребители

Това е последната част от нашето SMSAPI ръководство. В нея ще научите как да управлявате потребителите на вашия акаунт в портала за клиенти SMSAPI.

Управление на потребители и подакаунти

След като кликнете върху името на акаунта в горния десен ъгъл, отворете раздела Подпотребители , който се намира в настройките на клиентския портал в SMSAPI.

Добавете нов подпотребител

Кликнете върху бутона „Добавяне на нов подпотребител“ и попълнете основната информация за вход (име и парола), за да добавите нов потребител. Също така е необходимо да се определи текущото състояние на акаунта на потребителя, взет от основния акаунт. 

Трябва също така да зададете месечен обем точки, автоматично добавяни в акаунта на потребителя всеки месец. Задаването на нула в полето за баланс на акаунта ще попречи на този потребител да изпраща съобщения до месечното подновяване на набора от точки. Тогава състоянието на акаунта няма да се актуализира. 

Повече възможности

След това задайте активността на състоянието на акаунта заедно с всяко описание. Възможно е също така да ограничите часовете и дните на съответния потребител за изпращане на съобщения и да зададете максималния брой части от съобщения, изпратени от неговия акаунт.

Срок на валидност на SMS

Задаването на дата на изтичане на съобщението означава, че след посочения брой часове операторът ще спре да се опитва да достави съобщения, в случай че телефонът на получателя е изключен или извън обхват.

Можете да активирате подмяната по подразбиране на специални знаци със стандартните еквиваленти. Потребителите могат също така да имат достъп до свой собствен или споделен черен списък, избрани SMSAPI услуги и функции, собствена или споделена база данни с контакти, избрани имена на податели и шаблони.  

След като въведете настройките, кликнете върху „добавяне на потребител“. Списък на всички потребители с основни данни и възможност за изтриване, редактиране и директно влизане в техния акаунт са в главния панел на менюто Подпотребители. 


Може да прочетете още: