SMS marketing

Ако смятате да изпращате много съобщения наведнъж, за да ангажирате клиентите си, може да си създадете име на подател. Това е ID, което заменя номера, от който се изпращат съобщенията. Въпреки че клиентите няма да могат да отговарят на тези съобщения, бранд SMS-ите имат безспорни предимства. Открийте как да използвате такива ID-та в мобилната си комуникация

Какво представлява име на подател на SMS?

ID или името на подателя е важна, дори жизненоважна особеност на SMS маркетинга. Маскирайки телефонния номер с името или логото на компанията ви, вашето съобщение започва да вдъхва повече доверие.

Нещо повече, ако получателите познават вашия бранд, а те сигурно го познават щом са се съгласили да получават съобщения от вас, е много по-вероятно да отворят и прочетат съобщенията.

Пример за съобщение с персонализиран ID

Персонализиран SMS

В някои случаи случайно число би било напълно достатъчно, тъй като името на фирмата ще се вижда в основния текст. Само имайте предвид ограничението от 160 знака за един SMS!

Въпреки това, ако вашата компания се отнася сериозно към изграждането на взаимоотношения с клиента, е хубаво да помислите за по-елегантно и практично решение за ваш ID, от който ше изпращате.

Име на подателя – факти

ID-то на подателя (наричано още и име на подателя на SMS) представлява поредица от до 11 буквено-цифрови знака, които изцяло заместват телефонния номер. Целта му е да провери и легитимира комуникацията и по този начин да потвърди подателя на съобщението като отговорна страна.

ID на изпращача (наречено също така име на подателя на SMS)

  • Всяко ID се проверява от екипа на SMSAPI.
  • Според местното законодателство е възможно ID на изпращача да не е приложимо за всяка държава. Местните GSM оператори могат да го маскират с четирицифрен номер или с име като INFO-SMS.
  • Моля, свържете се с вашия SMSAPI акаунт мениджър да потвърдите, че желаното от вас ID e възможно като функционалност.

Как да изпратим съобщение от името на фирма?

Процесът по получаване на ID на подател на вашия бранд е лесен. Функцията е достъпна за всички регистрирани клиенти в портала на SMSAPI. Ние не таксуваме за име на подател. В някои страни обаче, регистрирането на такъв ID номер е възможно да се таксува по закон.

Влезте в клиентския портал и отидете в таб „Име на подател“ в секцията SMS съобщения. Ако името на фирмата ви е в списъка, добавете го! Потвърдете правото да използвате желаното име и изчакайте верификацията.

Верификация на името на подателя

От съображения за сигурност, правим всичко възможно да потвърдим достоверността на всички ID на податели. Те се потвърждават в работното време на нашия офис (от понеделник до петък, 09:00 – 18:00). За да ускорите процеса на одобрение и регистрация, силно препоръчваме да изберете име на подател, което е свързано директно с името на вашата компания.

Регулаторните органи, одобряващи имена на изпращащите в определени държави, също ще поискат да им предоставите примери за текстови съобщения, предназначени да бъдат изпратени от даденото име на подател. Моля, имайте предвид, че понякога одобрението може да отнеме до един месец.

Има и ограничения по отношение на съдържанието на SMS с ID на подател, напр. съобщенията, свързани с криптовалути, са забранени в Русия и Китай. В САЩ те могат да се използват само за изпращане на кодове. Ако не сте сигурни относно местните разпоредби, консултирайте се с вашия акаунт мениджър преди да кандидатствате за ID на изпращача.

Как да изберем име на подател

Името на подателят трябва да включва името на бранда. Като алтернатива може да описва и целта на комуникацията.

Съобщенията получени от неизвестни източници може да бъдат приети с недоволство от клиентите, да се счетат за подозрителни и дори да останат непрочетени, но ако логото или името на команията ви е ясно видимо, този риск е сведен до минимум.

GSM стандартът относно имената, заместващи телефонните номера е със строги правила. На първо място, има набор от налични знаци:

• малки букви: a-z

• главни букви: A-Z

• цифри: 0-9

• знаци: . & @ – + _ ! %

• space

Освен това трябва да са по-дълги от три и по-по-кратки или равни на 11 знака. Можете да прочетете повече за идентификаторите на изпращачи в „Често задавани въпроси“: https://www.smsapi.com/blog/tech-faq/#sender